Utorak, Veljača 28, 2017

Program obilježavanja stote obljetnice smrti Mirka Seljan nastavljen je danas prigodnim predavanjem u Osnovnoj školi u Draganićima. Predavanje je u prvom djelu održao Anđelko Vrbanek iz udruge “Zraka” Draganići a odnosilo se je na kupovinu kuće i život Mirka Seljana u Draganiću 1902 god.

Drugi dio predavanja održao je predsjednik CEIK-a braća Seljan Mladen Kuka, a odnosio se je na život i rad braće Seljan u Africi i Južnoj Americi. Najveći dio predavanja bio je posvećen stotoj godišnjici smrti Mirka Seljana koja se podudara sa najznačajnijim Mirkovim otkrićem drevnoga grada Gran Pajatena u Peruu.

Predavanje je pobudilo veliki interes kod učenika koji su predavačima postavljali brojna pitanja o životu i radu braće Seljan. Predsjednik CEIK-a braća Seljan Mladen Kuka obećao je mališanima održavanje škole za male ekspedicioniste u proljeće ove godine gdje bi se polaznici upoznali kroz teoretska predavanja i praktične vježbe u karlovačkoj okolici sa ekspedicionističkim vještinama.

predavanje draganić

predavanje zraka