Ponedjeljak, Veljača 20, 2017

Izradila Udruga ZRAKA –Draganić

Kuća-mala


Kuća Mirka Seljana


Ideja o istraživanju lokacije kuće

Pripreme za istraživanje lokacije kuće Mirka Seljana u Draganiću temeljene su na:

  • Podacima iz arhive CEIK “Braća Seljan”
  • Monografija: Karlovac 1579 – 1979

Davne 1902. godine istraživač Mirko Seljan kupio je kuću u Draganiću. Povodom 110 godina od kupovine kuće udruga ZRAKA i CEIK “Braće Seljan” uputili su se u potragu za zaboravljenom kućom jednog od prvih hrvatskih istraživača.

Izlazak na teren – faza I

Podatke  o kući, mjestu i sadašnjem vlasniku prikupljani su u Draganiću od starijih mještana :

Ferdo Šegulić iz Darića ( Draganić) navodi nas na zemljište u Mrzljakima uz napomenu da je do 1951-1952. godina stajala zidana kuća, nije čuo za Mirka Seljana.

Marija Jazvac iz Mrzljaka ( Draganić) potvrđuje postojanje kuće koju je kupila zajedno sa suprugom, a koju su porušili 1952. godine,  nije sigurna da je tu obitavao Mirko Seljan.

Vlasnik kuće prije 1951.godine bio je veleposjednik Đuro Kopač i usmjeravaju nas na nasljednike koji su i danas vlasnici imanja u Vukšin Šipku.

U radu na terenu sudjeluje i Mladen Kuka.

Kuća Mirka Seljana u Draganiću

Teren – faza II: Vukšin Šipak

Odlazimo na Vukšin Šipak i saznajemo:

Zemljište i kuća na Šipku su u vlasništvu obitelji Kopač, a predak im je Đuro Kopač,

Veleposjednik Đuro Kopač bio je vlasnik imanja u Mrzljakima i imanja na Vukšin Šipku

U Zagrebu živi unuk Juraj Kopač, stupamo u kontakt i spremamo se za odlazak u Zagreb.

Teren – faza III: Zagreb

Odlazak u Zagreb:

Gospodin Juraj Kopač potvrđuje sljedeće navode:

  • Unuk je Đure Kopača veleposjednika iz Draganića,
  • Ustupa nam brojeve katastarskih čestica zemlje iz Mrzljaka,
  • Opisuje svoje dolaske u Draganić iz Zagreba i život u to vrijeme,
  • Posuđuje nam dvije fotografije kuće iz obiteljskog albuma

Plan kuće

Plan kuće Mirka Seljana

Plan imanja

Vlasnički list

Zahvaljujemo :

  • Općini Draganić na potpori u realizaciji projekta “110 godina od dolaska Mirka Seljana u Draganić”,
  • gospođi Mariji Jazvac i gospodinu Ferdi Šeguliću na podacima ,
  • Gospodinu Juraju Kopač na ustupljenim fotografijama i skicama kuće i imanja,
  • gospodinu Mladenu Kuki u istraživačkom radu na terenu.